Námskeið fyrir framhaldsskólakennara í dönsku á Glym þann 4. og 5. október 2013

En af de bøger som jeg havde med, hedder Variation i språkundervisningen af Ulf Levihn og David Norman, Epago/Gleerups Utbildning AB, 2011. Et udpluk fra den danske oversættelse Variation i sprogundervisningen findes på nettet, se:
http://mennta.hi.is/vefir/danska/rejselaere/materiale/At%20undervise%20i%20dansk/Variation.htm

Vi talte om en øvelse hvor man skulle stille hurtige spørgsmål. Den findes her:
http://mennta.hi.is/vefir/danska/rejselaere/materiale/Samtale%C3%B8velser/Sig.htm

Jeg viste jer øvelsen “Sådan er jeg ...”  fra Ásdís Lovísa Grétarsdóttir og Erna Jessens undervisningsmateriale Smart for folkeskolen. Samtaleøvelserne finder man her:
http://vefir.nams.is/smart/pdf/smart_leik_spil.pdf

Jeg viste jer også Dansk udtale - en undervisningsvejledning af Katrine Kirk. Det er Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration der har udgivet bogen, og den kan læses gratis her: 
http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Uddannelser-til-voksne/Overblik-over-voksenuddannelser/Dansk-for-voksne-udlaendinge/Danskuddannelse-til-voksne-udlaendinge/~/media/UVM/Filer/Udd/Voksne/Bibliotek%20voksne%20udlaendinge/111221%20dansk_udtale.ashx

Oversigten over vokalerne kommer fra Vokalfesten - og andre aktiviteter til udtaletræning af Mette Toft, Akademisk Forlag, 2002. 

Hvordan lærer vi eleverne at tale godt dansk

kursus Island Den korte film i danskundervisningen